Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
BOżE NARODZENIE świętować: zapowiedź wielkiej radości
JEZUS być w jego pobliżu: pomoc i koniec wszelkich kłopotów; ujrzeć ukrzyżowanego: zostaniesz uwolniony od cierpień.
MATERIAłY patrzeć na nie albo pracować nad nimi: masz duszę kolekcjonera.
TWARóG widzieć lub jeść: denerwujesz się sprawą, która w rzeczywistości przyniesie ci korzyści.
BłAZEN DWORSKI można oczekiwać różnych przyjemności
INSERAT (OGłOSZENIE) przeczytać w gazecie: brak ci zdecydowania.
ABDYKACJA z tronu albo z wysokiego urzędu: jeszcze większe zaszczyty, niż się ma
BRUKIEW w snach osób młodych ma znaczenie seksualne, u starszych wyraża uczucia pogardy; widzieć: szczęście; zbierać: zarobisz mnóstwo pieniędzy; przyrządzać i jeść: powiedzie się spekulacja natury materialnej albo ideowej; sprzedawać: narazisz się na kpiny i szyderstwa; biała: niebezpieczeństwo; pole brukwi: dobrobyt, który będziesz zawdzięczał sobie.
STOWARZYSZENIE/ZWIąZEK należeć do niego: nie powinieneś pozwalać, aby wszyscy cię pouczali.