Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:


DZBANUSZEK
ujrzeć: przyjaźń; pić z niego mleko: dobre zdrowie.

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
NUTY pisać: fałszywi przyjaciele.
WSTYD, WSTYDLIWOść masz dobry charakter.
AKADEMIK z powodu lekkomyślności utracisz dobre imię.
PIECZENIE chleba: szczęście; ciasta: sytuacja zmierza ku lepszemu; ciastek: niektóre marzenia urzeczywistnią się.
OFIARA ponieść: zyskasz sympatię; skarbonka ofiarna: przypomnienie o przemijalności wszystkiego, co ziemskie, doczesne; wrzucić datek do skarbonki: znajdziesz przyjaciela, który ci poda rękę w potrzebie; przejść obok niej obojętnie: będziesz opuszczony i samotny.
SWARY pogodzisz się z dotychczasowym przeciwnikiem i ułożysz sobie z nim poprawne stosunki.
CHłOPAK zob. Mężczyzna
GROźBA oznaka bezsilności, ponieważ nie potrafisz się przebić; kierować ją pod czyimś adresem: zwiastuje irytację; otrzymać ją: strach przed przyszłością.
BERłO wysoko zajdziesz i osiągniesz wielkie zaszczyty.