Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej




Wyszukiwarka snow:


FOTOGRAFOWANIE
oznacza miłość i małżeństwo.

wroc do listy hasel





Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
PIERZYNA widzieć: oznacza zmartwienia; kupić: dobre gospodarowanie.
PODSZEWKA SUKNI dostatnie życie.
PRZEłęCZ widzieć: zapowiada przezwyciężenie uciążliwych trudności; przekroczyć: poznasz z innej strony jakąś rzecz lub człowieka.
KROCZYć znajdziesz wydeptane ścieżki.
SZACHY widzieć: zachowaj ostrożność; grać: będziesz miał mądrego partnera, dzięki któremu sam dużo zyskasz; wygrać: nie potrafisz dostrzec korzyści, jakie oferuje ci partner, albo też tracisz je przez własne błędy; przegrać: z pomocą mądrego partnera osiągniesz duże sukcesy i profity.
JANKES widzieć, rozmawiać z nim: sukces dzięki własnej pomysłowości i inicjatywie.
TERMOS widzieć: musisz okazywać komuś więcej serca i uczucia; stłuc: masz pecha z przyjaciółmi.
ORGANY sen-marzenie o wewnętrznej harmonii; widzieć: zapowiedź poważnego lub ważnego wydarzenia; słyszeć je: udział w doniosłych uroczystościach; grać: dystans do otoczenia; organista: dobre wieści.
RODZEńSTWO ujrzeć: niespodzianka; zmarłe: długie życie.