Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:


LAKIER
widzieć: chciałbyś coś upiększyć; lakierować coś błyszczącym lakierem: doznasz niewdzięczności.

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
STOWARZYSZENIE/ZWIąZEK należeć do niego: nie powinieneś pozwalać, aby wszyscy cię pouczali.
OGRóD ZOOLOGICZNY widzieć, być na jego terenie: w jakiejś sprawie igrasz z ogniem.
CHIńCZYK bardzo różne znaczenie; często lęk przed przebiegłością albo przed zdemaskowaniem własnej przebiegłości; obcować z nim: będziesz miał do czynienia z fałszywym człowiekiem; widzieć Chińczyka: pracowitość prowadzi do celu; chińskie naczynie: znajdziesz się w wytwornym otoczeniu.
TRUCIZNA twoje myśli są zmącone; zalecana ostrożność w planach i przedsięwzięciach; zażyć: niebezpieczeństwo w pobliżu; dać komuś: popadniesz w biedę.
TWARZ należy spróbować zidentyfikować osobę, której twarz ujrzałeś we śnie; mieć piękną: spełnienie nadziei; ujrzeć piękną: radość; mieć brzydką: troski; zobaczyć własną: nic dobrego; umalowaną: fałszywi przyjaciele.
SIEDZIEć na nocniku: osiągniesz korzyści; na tronie: masz na widoku zakup domu.
KOśCI DO GRY zapowiedź dobrej passy, dobrych czasów.
MłYńSKIE KOłO w ruchu: intratne zajęcie; w zastoju: zapowiedź sielanki; uszkodzone: sielanka z zakłóceniami; zostać wciągniętym w wir koła młyńskiego lub wiatraka: zapowiedź związku uczuciowego, którego konsekwencje zaciążą na całym twoim życiu.
UBEZPIECZENIE zawrzeć umowę: poniesiesz szkody lub doznasz strat.