Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:


MYDLENIE
masz w pobliżu oszusta.

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
KORZYśCI poniesiesz straty.
NOSZE widzieć: twój sukces to jeszcze nic pewnego; leżeć na nich: coś ci się nie powiedzie; nieść je: przeżyjesz jakieś nieszczęście, ale uda ci się wiele uratować.
GIEłDA spekulować na niej: próba polepszenia swojego standardu życiowego przez pociągnięcia, które okażą się chybione; pracować na niej albo mieć z nią zawodowe powiązania: ostrzeżenie przed nierozważnym przedsięwzięciem.
OłóWEK widzieć i pisać nim: zapowiedź wiadomości; rysować nim: powinieneś pójść za artystycznym powołaniem, bowiem przyniesie ono sukces.
KRZYK zwiastuje nieszczęście.
BANKRUCTWO zbankrutować samemu: całkiem niespodziewane znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji. siedzieć w nim: przelotna znajomość
NACIąć (SKóRę LUB COś INNEGO) radość na krótką metę.
DźWIęKI zakłócenie snu przez hałas z zewnątrz, nadmierne podrażnienie nerwów głowy, niewykluczona choroba; wesoła muzyka: można się obawiać dotkliwej straty; dźwięki uroczystości żałobnej: dobre nowiny i miła niespodzianka.
UPADEK widzieć albo samemu upaść: twoje zamiary lub postęp w jakiejś sprawie zostaną nieoczekiwanie zahamowane.