Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
KłAMSTWO powiesz albo uczynisz coś, co będzie miało przykre konsekwencje, ale należy przyznać się do błędu.
ZWIERZęTA ujawnienie się odruchów i popędów zwierzęcych w życiu ludzkim; wiele dzikich i oswojonych: rzucisz się w wir niebezpieczeństw.
STUK, łOMOTANIE zwiastuje nieszczęście.
CENTURIA (TYSIąCZNIK, GORYCZKA CZERWONA - ZIELE) długie życie.
ZACZERWIENIć SIę samemu: jesteś zakochany (zakochana), ale nie chcesz się do tego przyznać; widzieć kogoś czerwieniącego się: ktoś wyzna ci miłość.
ODWIEDZINY mieć: goście z zagranicy.
WYPROWADZKA Z MIESZKANIA odmiana w życiu osobistym.
NASENNY śRODEK zażyć: szybko zakończysz jakąś znajomość albo sprawę.
WRóBEL za bardzo się przejmujesz plotkami zamiast się od nich zdecydowanie odciąć; widzieć: masz wiernych, przywiązanych do ciebie przyjaciół; słyszeć ich świergot: spotkanie towarzyskie w kręgu przyjaciół.