Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
PIERZYNA widzieć: oznacza zmartwienia; kupić: dobre gospodarowanie.
BILARD widzieć: zmienne szczęście; grać: niepewne przedsięwzięcie.
WIERZYCIEL przezwyciężenie zahamowań.
WSPANIAłOMYśLNOść okazać: więzienie.
BAS śpiewać nim albo słyszeć: przyjemności.
ORKA nagroda za wytężoną pracę, postęp i wzlot w pracy zawodowej lub w sprawach prywatnych.
LAS Z LEśNICZóWKą spacer po nim: spadek.
OCZERNIć kogoś: zyskasz złą sławę z powodu jakiegoś czynu, działania; zostać oczernionym: sława i poważanie.
SPOKóJ mieć lub wypoczywać: niepokoje lub prześladowania.