Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:


WYCIE
usłyszeć: zapowiedź nieszczęścia.

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
STRACH bać się: pokonasz swoich przeciwników i mimo wielu przeszkód przybliżysz się do swego celu.
CMENTARZ niepokój z powodu nowych problemów, zwłaszcza jeśli staniesz nagle przed koniecznością podjęcia decyzji; zobaczyć: utrata ukochanego człowieka; widzieć cmentarz wojskowy: zapowiedź politycznego wrzenia i niebezpieczeństwo wojny; przynieść kwiaty na cmentarz: zapowiedź śmierci w rodzinie.
PSZCZOłA pszczoła to dobry symbol, osa - zły; widzieć: sukces i zysk; ujrzeć ją na dużych, czerwonych kwiatach: początek szczęśliwych czasów, w których wszystko się udaje; być przez nią użądlonym: znajomość, która pozostawi piękne wspomnienia.
UTYKAć, KULEć widzieć kulejącego albo samemu utykać: regres w interesach.
ZACZYNAć cokolwiek: nieprzyjemne wieści; czytanie książki: korzyści materialne w najbliższym czasie.
RóG MYśLIWSKI dąć w róg: przyjemności.
KUSZA widzieć: tęsknota za spokojnymi, niosącymi zadowolenie czasami; strzelać z niej: zastój w interesach.
STRAż, WARTA widzieć ją: słusznie nie ufasz pewnej osobie; stać na straży: zaniepokojenie w domu.
ODPłYW odpływ i przypływ morza symbolizują nieustanne zmiany w życiu; widzieć odpływ morza: profity i spadek; obserwować przypływ i odpływ: zmienne szczęście; patrz: Przypływ.