Wybierz litere:
"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "U" "P" "R" "S" "T" "W" "Z"
Wroc do strony glownej
Wyszukiwarka snow:


ZASIEW
żywisz obawy, że ktoś może zapomnieć o wynagrodzeniu za twoją pracę; obsiać pole: musisz jeszcze trochę poczekać, zanim ziści się twoje marzenie; ujrzeć kiełkowanie: uważaj, aby ostrożnie i starannie przygotować się do swego zamierzenia, w przeciwnym razie może się nie powieść; pochylić się nad obsianym polem: możesz sobie zepsuć piękne nadzieje własnym niedbalstwem i nieostrożnością.

wroc do listy hasel

Inne hasla z naszego sennika:


SenJego znaczenie:
NOCNA KOSZULA znaczenie erotyczne, lecz również symbol charakteru ludzkiego, w zależności od stanu koszuli.
CIEMNOśCI W śWIETLE KSIężYCA poważne straty i trudności.
LEKARZ podobnie jak w interpretacji hasła Ojciec: szukanie wyjścia z sytuacji, rady, pomocy; widzieć: nadciągająca niedyspozycja; rozmawiać z nim: spełnią się dawne nadzieje; patrzeć, jak zajmuje się pacjentami: ktoś z kręgu rodziny lub przyjaciół wstąpi w związek małżeński; być nim: wysiłki zmierzające do poprawy sytuacji materialnej zakończą się sukcesem.
DYWAN widzieć: troski, kłopoty lub nieprzyjemności w domu; trzepać albo czyścić: uciążliwa wizyta niemile widzianych gości.
RABIN widzieć lub obcować z nim: dla Żyda oznacza szczęście, dla innych ostrzeżenie przed wykorzystaniem i zniewagami.
ROśLINA ujrzeć: korzystne małżeństwo; pielęgnować i podlewać sadzonki: będziesz miał liczną rodzinę.
WYCINAć (WYRZYNAć) np. bydło: choroba.
MODLITWA modlitwa jest dialogiem wynikającym z bogobojności; we śnie zaś symbolizuje wewnętrzną dysharmonię; widzieć: bogobojnosg; przed krzyżem pod gołym niebem albo przed świętym obrazem: strach o własną egzystencję.
PłUG ujrzeć: przypomnienie o obowiązku pilnej pracy; uszkodzony, zdewastowany: zły znak dla twoich zamierzeń.